Menu

ศูนย์รวมป้ายทะเบียน
มากกว่า 2,000 ใบ

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิม

ค้นหาป้ายทะเบียน

Menu
ใหม่
14

1กอ 123

กรุงเทพมหานคร

฿250,000.- **

สนใจสั่งซื้อศาสตร์ผลรวม ' 14 '


เลขศาสตร์ 14 พลังอำนาจมหัศจรรย์ เป็นเลขดีมาก อิทธิพลของเลขนี้ มักจะส่งผลให้เจ้าชะตา มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง ชะตาชีวิตมักมีความรุ่งโรจน์ มีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วทางด้านหน้าที่การงาน และธุรกิจการค้า มีวาทะศิลป์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น มีความรู้สติปัญญาเหนือคนทั่วไป สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง มีสติปัญญาไหวพริบดี สมองเฉียบแหลมว่องไว อิทธิพลของเลขนี้มักจะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มักเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น ค้าขายกับต่างประเทศ ทำงานติดต่อกับต่างประเทศ หรือศึกษาต่างประเทศ เป็นต้น ขณะที่ผลรวมเลข ๑ กับ ๔ คือเลข ๕ ดาวพฤหัสบดี มักส่งผลให้เจ้าชะตาชอบศึกษาหาความรู้ ไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต ยึดถือความถูกต้อง ชอบความยุติธรรม ซื่อสัตย์ ด้านความรักก็มักราบรื่น ได้คู่ที่ดี