Menu

ศูนย์รวมป้ายทะเบียน
มากกว่า 2,000 ใบ

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิม

ศาสตร์ผลรวม ' 49 '


เลขศาสตร์ 49 มุมหักเห เลข ๔ ดาวพุธ กับเลข ๙ ดาวเกตุ มีข้อดีคือมักมีสมองปราดเปรื่อง ไหวพริบสติปัญญาดี เป็นคนทันสมัยพร้อมกับสนใจศาสตร์ลึกลับไปพร้อมกัน เป็นเลขที่หนุนให้มีความสำเร็จได้เหมือนกัน แต่ผลรวม ๔ + ๙ ได้เลข ๑๓ สื่อถึงอุปสรรคที่มีเข้ามาให้แก้ไขอยู่เนืองๆ

ทะเบียน Super VIP

ทะเบียน เลขคู่

ทะเบียน เลขหาบ